Bud genom tiderna

Bud genom tiderna

Budverksamhet har funnits i samhället under lång tid, men dess utseende har förändrats i takt med utvecklingen av transport- och tekniksektorerna. I samband med att tjänstesektorn växte under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet tog många ungdomar jobb som så kallade springflickor och springpojkar. Arbetet blev många unga personers första erfarenhet på arbetsmarknaden. […]

Posted in bud