Förskola på Södermalm

Förskola på Södermalm

Att välja förskola kan vara knepigt men är nog så viktigt. Precis som med det fria skolvalet blir det bäst om man utgår från barnets behov, och väljer en förskola där det kan känna sig tryggt. För ett litet barn är människorna runt omkring det viktigaste. De måste kunna ge barnet tröst och skapa trygghet, men också vara inlyssnande och göra så att barnet känner sig sedd.

För att förskolepedagogerna ska kunna uppfylla barnens behov får barngruppen inte vara för stor, helst inte mer än tjugofem barn. En liten eller lagom barngrupp blir tryggare för barnet och förskolans personal har då tid att se och höra varje enskilt barn. I en lite mindre barngrupp blir det också lättare för pedagogerna att uppmärksamma barnens olika personligheter. Dessutom blir ljudnivån betydligt behagligare, vilket barnen mår bättre av.

 

Barn mår bra av att röra på sig

Alla barn behöver också få stimulans och lagom stora utmaningar, då utvecklas de till välmående individer som tror på sig själva. Att kunna få hoppa, springa och klättra får barnen att må bra och utvecklar även balans, motorik, kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga.

Förskola i Södermalm är ett exempel där pedagogerna strävar efter att ge barnen möjlighet att röra på sig både i spontan lek men även i planerade aktiviteter som skridskoåkning, yoga och fotboll.

 

 

Gör studiebesök på några olika förskolor

Det räcker inte med att bara läsa om förskolan på deras hemsida utan man måste även besöka den. Eftersom man inte alltid får sitt förstahandsval kan det vara bra att titta på två eller tre olika förskolor. Man måste boka tid innan besöket, men vissa förskolor anordnar även öppet hus. Passa på att prata med personalen och ställ frågor. Var uppmärksam på om de ställer frågor om ert barn. Verkar barnen på förskolan uppskatta personalen och hur är stämningen?