Hjälp med redovisning i Stockholm

Hjälp med redovisning i Stockholm

Bokföringslagen säger att man måste sköta sin redovisning och bokföra affärstransaktioner löpande. Känner du att det är tråkigt och trist och att kvittona hopar sig i en skokartong är det absolut läge att anlita en redovisningsbyrå. Det finns många företag som arbetar med löpande bokföring och redovisning i Stockholm. De hjälper dig gärna med att få ordning och reda bland dina papper.

Du får bättre koll på pengarna

Med allt bokfört har du exakt koll på hur mycket du är skyldig dina leverantörer och när du måste betala för att slippa dröjsmålsavgifter. Det ger dig gott rykte att du sköter dina betalningar. Får du någon gång lite ont om pengar är det också lättare att få respit från någon leverantör om du ber om det.

Med revisionsbyråns hjälp kan du också direkt få besked om hur mycket dina kunder är skyldiga dig. Skickar du ut betalningspåminnelser så fort någon drar över tiden lär du kunderna att betala dina räkningar i första hand. Din bokföringsbyrå sköter även kraven åt ditt företag, och då får du en optimal likviditet, pengar på ditt konto så fort som möjligt.

Du kan utveckla dina affärer ännu mer

Revisorerna kan också ge dig tips som du har nytta av för att utveckla dina affärer. Med bokslutsanalys kan man se vad som är lönsamt och vad som inte gick så bra. Exempelvis tittar man på varulager och ser vad som är osålt, så kallade hyllvärmare. Behöver du förändra sortimentet? Man tittar på kostnader och intäkter för olika delar av verksamheten och jämför mellan olika perioder. Vad kan du göra för att få större intäkter eller mindre kostnader?

Revisorer kan också ge goda råd om bidrag och avdrag. De varnar dig för dåliga affärer, eftersom de har kunskaper om både bokföringslagen och god redovisningssed. Därför bör du se redovisningsbyrån som en stor resurs.