Med bra mögeltest går det att upptäcka dolt svartmögel i hemmet

Med bra mögeltest går det att upptäcka dolt svartmögel i hemmet

Ett hem ska vara en plats där man känner sig trygg och kan slappna av. Dessvärre kan det finnas flera orsaker till att så inte är fallet, en av dem kan vara om det är något fel på själva fastigheten som gör att man inte mår riktigt bra. Något som är vanligt förekommande i svenska bostäder och som kan leda till allt från trötthet till kroniska luftvägsbesvär är mögel. Svartmögel är ett samlingsnamn för flera mögelarter som bildar mörka eller svarta fläckar på ytor, men det finns även mögel som inte syns.

Det är viktigt att ta reda på om man drabbats av mögel

Mögelsvampar trivs riktigt bra i fuktiga miljöer där de kan växa och frodas. Tyvärr är fukt inte helt ovanligt i bostäder och de kan därmed bli en grogrund för svartmögel. Vad som orsakar fukten kan vara allt från olämpliga levnadsvanor till problem med själva byggnadskonstruktionen eller vattenskador. Mögel kan som sagt synas på väggar golv och tak, men det kan även gömma sig bakom tapeten, panelerna, under golvet eller liknande. 

Om någon i hushållet börjar visa upp symtom såsom huvudvärk, andningssvårigheter, trötthet och andra allergiliknande symptom så kan det vara klokt att testa för svartmögel i bostaden. Mögelsvamp friger både sporer och ofta giftiga, mikroskopiska partiklar i luften som kan orsaka hälsoproblem. Om det inte finns några synliga tecken på svartmögel så blir det såklart inte lika lätt att veta var det kan finnas, men med ett lufttest går det att analysera luften i ett rum för att få fram halten av svampsporer, det går även att göra en DNA-analys av damm.

Beställ enkla gör-det-själv tester 

mögel-test.se hittar man tester för både synligt och dolt svartmögel. Där finns tester som man själv kan göra och analysera, eller så kan man beställa ett test som skickas in på laboratorieanalys. Oavsett vad man föredrar så är det viktigaste att man gör ett test om det finns misstanke om svartmögel i hemmet.