När behövs betonghåltagning i Stockholm?

När behövs betonghåltagning i Stockholm?

Håltagning i betong, tegel och granit är nödvändig vid många byggen och renoveringar. Det görs för att man ska kunna utföra olika installationer som exempelvis trappor, dörrar och fönster. Betonghåltagning behövs också vid både rörinstallationer och eldragning, men även vid renovering av rörstammar. Beroende på material, fastighetens förutsättningar och vad man ska göra använder man sig av borrning, sågning eller handbilning då man tar upp hål i betong eller andra starka material.

Vid en så kallad betongsågning gör man hål i betongen eller andra hårda material med hjälp av en särskild såg. En betongsåg lämpar sig bra vid olika rivningsarbeten, men också vid renoveringar om man exempelvis vill öppna upp en betongvägg eller ett golv. Kanske behöver man göra plats för en trappa eller bara öppna takhöjden. 

Boka betonghåltagningen i god tid

Betonghåltagning kräver noggrann planering och det är viktigt att hålen hamnar på rätt plats. En felaktig betonghåltagning kan få stora negativa och kostsamma konsekvenser för bygget eller renoveringen. Därför är det viktigt att vara ute i god tid om man vill ha hjälp med betonghåltagning i Stockholm då många företag blir uppbokade lång tid i förväg. I värsta fall avstannar bygget och blir försenat om man inte lyckas få hjälp med betonghåltagningen i tid. 

Anlita rätt företag

Det gäller att i god tid höra av sig till ett par olika företag specialiserade på betonghåltagning och be om ett kostnadsförslag och även när de har möjlighet att utföra håltagningen. Ibland kan det vara värt att betala lite mer för att få en betonghåltagning gjord i tid så att bygget inte blir försenat, vilket ofta också resulterar i att man förlorar pengar. Företaget som man väljer att anlita ska givetvis även ha en försäkring. Men det kan också vara bra att kolla med Skatteverket så att registreringsbeviset stämmer och att det inte finns några obetalda skatter.