Bergsprängning och markarbeten i Stockholm

Bergsprängning och markarbeten i Stockholm

Markarbetet är det första man börjar med när ett hus ska byggas. Det är grunden som huset ska stå stabilt på. Det ska även se till att huset mår bra och inte blir utsatt för exempelvis fuktskador. Men inom området markarbete kan själva utförandet skilja sig åt markant. Beroende på markens skick kan det finnas […]