Bergsprängning och markarbeten i Stockholm

07 september 2020
jonas olsson
Bergsprängning och markarbeten i Stockholm

Markarbetet är det första man börjar med när ett hus ska byggas. Det är grunden som huset ska stå stabilt på. Det ska även se till att huset mår bra och inte blir utsatt för exempelvis fuktskador. Men inom området markarbete kan själva utförandet skilja sig åt markant.

Beroende på markens skick kan det finnas utmaningar som innebär att marken antingen är väldigt lös eller väldigt hård. Det kan innebära mycket vatten i marken, sand- eller berggrund. Den enklaste och vanligaste marken består av jord, lera och mindre stenar, men det går i stort sett att bygga hus på alla typer av markförhållanden. Antingen man använder sig av endast grävning eller bergsprängning.

 

Förankring av byggnation

Pålning är något som man ofta använder sig av vid olika typer av byggnationer och marktyper. Det är ett sätt att få en fast grund för huset att stå på. Bergsprängning i Stockholm används bland annat för att montera pålar som husgrunden ska vila på.

Men pålning görs även då marken är instabil, som vid hög vattenhalt eller mycket sand. Det är också ett sätt att kunna förankra byggnader som är väldigt höga. Eller för att sprida vikten på byggnader som är mycket stora och tunga.

 

 

Endast för proffsen

Medan många arbetsuppgifter inom byggnation kan utföras även av privatpersoner så är bergsprängning inte en av dem. Det är ett mycket farligt arbete som är förenat med livsfara om man inte sköter alla säkerhetsföreskrifter ordentligt.

Faran slutar inte heller efter att själva sprängningen är klar. Om man riktar sprängkraften fel så riskerar man inte enbart skador på person. Sprängkraften måste vara korrekt riktad och dimensionerad för att rätt effekt ska uppnås. Blir något fel så kan man orsaka skador på berget som kanske inte syns med en gång. Efter flera år kan sprickor visa sig som skadar byggnaden eller medför livsfara.

Fler nyheter