Sjukförsäkring via AFA-försäkring

Sjukförsäkring via AFA-försäkring

Det är inte lätt att vara sjuk, och ibland kan det skapa större svårigheter än själva sjukdomen. Som exempelvis ekonomisk påverkan av olika slag. Kanske innebär det dyra behandlingar, dyr medicin eller hjälp och annat som frestar på ekonomin. Något som också alltid påverkar ekonomin vid sjukskrivning är inkomstbortfallet. Och det kan vara ett inkomstbortfall […]