Sjukförsäkring via AFA-försäkring

04 augusti 2020
william eriksson
Sjukförsäkring via AFA-försäkring

Det är inte lätt att vara sjuk, och ibland kan det skapa större svårigheter än själva sjukdomen. Som exempelvis ekonomisk påverkan av olika slag. Kanske innebär det dyra behandlingar, dyr medicin eller hjälp och annat som frestar på ekonomin. Något som också alltid påverkar ekonomin vid sjukskrivning är inkomstbortfallet. Och det kan vara ett inkomstbortfall som kan slå mycket hårt emot dig som inte har så stora marginaler.

Nackdelen med ett inkomstbortfall på grund av sjukskrivning är att det inte går att korrigera. Du kan inte jobba extra eller skaffa ett bättre betalt jobb, eftersom du ju inte kan jobba på grund av sjukskrivningen. Däremot finns det andra sätt som du kan ta till för att kunna rädda din ekonomi. Ett sådant sätt kan du läsa om på afaforsakring.se, och innebär att du kan få ut pengar på en sjukförsäkring vid olika typer av sjukskrivningar.  

 

 

Rädda din ekonomi under sjukskrivningen

För dig som är sjukskriven kan det kännas tryggt att veta att du alltid kan ansöka om extra ersättning, fastän du inte betalat in några premier eller har någon typ av extra skydd från din arbetsgivare. Den enda grunden för att få utbetalning är att du har rätt till sjukpenning eller har en sjuk- eller aktivitetsersättning. Och trots att det finns en del andra regler så är det viktigt att du ansöker om du tror att du kan ha rätt till ersättningen.

Genom att få den extra ersättningen kan du rädda din ekonomi och komma oskadd ur din sjukskrivning, även ifall den kan vara av längre karaktär. Det är också viktigt att du får en sjukskrivningsperiod och rehabilitering utan ekonomisk stress eller annat som kan försvåra ditt tillfrisknande på något sätt. Är du osäker på ifall du har rätt till ersättningen, eller osäker på hur du ska ansöka, så finns det information via enkel internetsökning.  

Fler nyheter