Friska träd med arborist i Malmö

Friska träd med arborist i Malmö

Träd är en av själva förutsättningarna för liv på jorden. Sett ur en global synvinkel mår vi alla bättre ju fler träd det finns. De är en del i balansen som håller planeten sund.  Detta hindrar dock inte att vissa träd kan bli en fara eller en olägenhet. Äldre eller sjuka träd kan ruttna inifrån och […]