Friska träd med arborist i Malmö

31 juli 2021
william eriksson
Friska träd med arborist i Malmö

Träd är en av själva förutsättningarna för liv på jorden. Sett ur en global synvinkel mår vi alla bättre ju fler träd det finns. De är en del i balansen som håller planeten sund. 

Detta hindrar dock inte att vissa träd kan bli en fara eller en olägenhet. Äldre eller sjuka träd kan ruttna inifrån och behöva fällas för att inte orsaka skada på levande varelser eller egendom. Tråkigt men sant. Smittsamma sjukdomar som sprids mellan träd kan också vara en anledning till att vissa träd behöver tas bort.

 

God trädvård förhindrar skador – kontakta en arborist.

De träd du har på din tomt kan göra mer för dig än du tror. De reglerar värme och kyla och ger skugga under varma dagar. De dämpar också vind och blåst. De skyddar dessutom ofta mot oönskad insyn. 

När du vill behålla dina träd friska så länge som möjligt är förebyggande vård och arbete det bästa sättet. Om du nyligen flyttat till fastigheten är det klokt att boka ett besök av en arborist i Malmö för att kontrollera statusen på alla träd du har på tomten. På så vis vet du direkt om alla träd kan bevaras eller om det behövs några åtgärder.

 

 

Beskärning och fällning av träd

Emellanåt kommer skott från dina träd att slå rot på olämpliga ställen. Det är enkelt att bara dra upp dem om du är observant på när de börjar växa. Har det gått längre kan en mindre såg ta hand om problem med björk i rosenrabatten.

Större träd som behöver fällas ska du inte ge dig på själv om du inte är van. De utgör en fara för både människor, husdjur och byggnader och fordon. En ovan person kan inte göra en korrekt bedömning om hur trädet kommer att hamna och saknar utrustning. Låt proffsen fixa det istället.

Fler nyheter