“Container unloading” för sortering av avfall, återbruk och materialhantering

28 mars 2022
william eriksson
container

advertorial

För inte så länge sedan kunde en rivning ske med en stor järnkula som krossade väggar och tak och allt föll samman i en stor hög. Allt låg i en enda röra, sten, tegel, trä, metall, plast, kakel, fönster och dörrar. Det kördes sedan bort till en tipp, där sopberget byggdes på. Självklart var inte detta ett hållbart sätt att hantera material på.

Idag inser man att mycket går att återbruka, både detaljer och material. Framförallt återvinner man råmaterial, som till exempel metall, för att användas på nytt. Ett resursbesparande som gynnar miljön, både från att bygga sopberg och att inte behöva utvinna nytt råmaterial. Detta har många företag nu tagit fasta på.

För att kunna sortera upp byggavfall och avfall enligt dagens norm, behöver man containrar för många olika material, som sorteras på plats. På så sätt gör det hela återvinningsprocessen enkel och effektiv och då är det container unloading som behövs.

 

container

 

Hanterar ditt företag stora mängder material?

Har du en byggfirma eller ett företag som på annat sätt hanterar stora mängder material, är det ett bra val att skaffa containrar. Containrar är starka  och hållbara, är lätta att lasta i och ur och att transportera. Det finns både täckta och öppna containrar för olika behov. 

Beräkna hur många olika slags material du hanterar vid till exempel en rivning. Det kan vara en container för sten, en för metall, en för trä, en för restavfall. På så sätt kan man enkelt återvinna det som går och köra bort restavfallet. 

Containrar är förstahandsvalet vid all hantering av olika material. En bilverkstad, en skrot eller en återvinningsstation är typiska användare av containrar för sortering av olika metaller, däck, avfall och annat. Maskiner för återvinning av metaller och andra material hittar du hos samma leverantör. Använd proffs på marknaden för de bästa produkterna, det lönar sig i längden.

Fler nyheter