Tacksamma medicintekniska produkter

02 maj 2022
william eriksson
medicintekniska produkter

editorial

Tack vare århundranden av forskning, misslyckande, genombrott och nya innovationer är den medicinska kunskapsbasen enorm – och ständigt under utveckling. Det är lätt att ta för givet de uppfinningar man använder sig av dagligen. Alltifrån plåstret som sitter på ditt ben till dina kontaktlinser som gör att du kan läsa tidningen är så kallade medicintekniska produkter – produkter skapade för att behandla medicinska besvär. Utvecklingen går i raketfart och har försett oss med produkter såsom röntgenutrustning och journalsystem, men likaså tandtråd.

Stort arbete ligger bakom produkterna

Bakom alla uppfinningar och komplicerade medicinska system som i dagsläget driver sjukvården, ligger en uppsjö av arbete. Många års yrkesskicklighet, precisionsarbete och utvecklande av prototyper, ligger till grund för den färdiga produkten. Varenda liten del i de komplexa medicinska innovationer som finns idag är noga utformade och kommer från flera olika företag världen över.

När det kommer till medicintekniska produkter är det av största vikt att de uppfyller säkerhetsföreskrifter för en trygg användning. Du ska kunna känna dig i goda händer när du behandlas med de verktyg som finns att tillgå. Alla produkter ska därmed ha en så kallad CE-märkning. Märkningen anger att produkten uppfyller samtliga säkerhets-, miljö- och hälsokrav som instiftats av EU.

image

Olika märkningar anger risker

Något som utmärker medicintekniska produkter är att de alla har en klassificering. Det finns fyra olika klassificeringar och dessa anger hur pass riskabelt det är för patienten att använda produkten beroende på dess användning, konstruktion eller tillverkningssätt. Klass 1 anses ha lägst riskabilitet och avser de mest enkla produkterna som till exempel sprutor. Klass 3 avser däremot produkter med stor riskabilitet och därmed måste varje enskild produkt testas och godkännas i praktiken.

Som privatperson är de olika riskklasserna inget man måste ha koll på, men däremot kan CE-märkningen ge en extra trygghet då du vet att produkten är kvalitetsgaranterad.

Fler nyheter