Välj en specialiserad advokat

14 mars 2020
jonas olsson
Välj en specialiserad advokat

Det finns tyvärr tillfällen i livet då man kan behöva hjälp från en advokat. Då är det viktigt att få tag på en advokat som man känner förtroende för och som kan just det ämne man behöver hjälp med. Lagboken är tjock och det är omöjligt för en advokat att ha koll på alla lagar. Därför är de bästa advokaterna specialiserade på ett ämne och kan just de specifika lagar som rör det ämnet. Det kan exempelvis vara familjerätt, brottmål eller migrations- och asylrätt.

 

Advokatsamfundet kan hjälpa till att hitta rätt advokat

Alla som ska genomgå en juridisk process har rätt till en advokat. Ofta så utser rätten en advokat som får föra ens talan. Det är inte alls säkert att den advokaten är bäst lämpad eller specialiserad på ämnet som man behöver hjälp med. Därför kan det vara bättre att själv välja advokat. Det kan vara svårt att veta namnet på någon men hos Advokatsamfundet kan man få tips och kontakter för att finna rätt person. Man kan även själv söka på nätet och sedan kontakta en advokat. När man presenterar sitt ärende för advokaten avgör han eller hon om de kan åta sig uppdraget. 

 

 

En advokat specialiserad på migrationsrätt kan allt angående uppehållstillstånd

Behöver man hjälp med ett ärende gällande exempelvis uppehållstillstånd ska man först och främst vända sig till en advokat specialiserad på just migrationsrätt men med erfarenhet av uppehållstillstånd. Det finns många advokater som erbjuder sina tjänster inom migrationsrätt och därför är det viktigt att välja en pålitlig och erfaren advokat som verkligen kan uppehållstillstånd. På de lite mindre orterna kan det vara svårt att hitta någon som bara jobbar med sådana fall men det finns exempelvis advokater som är specialiserade på migrationsrätt i Göteborg och Stockholm. En sådan advokat kan även hjälpa till med frågor som rör anhöriginvandring, visum, uppehållstillstånd etc. 

Fler nyheter